Centrum sociálních služeb Jih,
příspěvková organizace

pečovatelská a odlehčovací služba

Více informací ...

Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace

Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace, byla zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih č. 0054/ZMOb-JIH/1822/4 ze dne 6. 6. 2019.

 

Etický kodex

  Výroční zpráva za rok 2019

  Výroční zpráva za rok 2019
(dle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím)

Poskytujeme tyto služby:

Rozpočet a střednědobý výhled

Schválený rozpočet (plán výnosů a nákladů) na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 až 2022 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih

IČO Název organizace/ rok Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem  Plánovaná výše nákladů na odpisy majetku Plánovaná výše nákladů na mzdy  (KZOJ, TSOJ a CSS Jih)
Výnosy Náklady Výsledek hospodaření Výnosy Náklady Výsledek hospodaření Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
8238359 Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace
Rozpočet 2019 schválený upravený schválený upravený schválený upravený schválený upravený schválený upravený schválený upravený schválený upravený schválený upravený schválený upravený schválený upravený schválený upravený
1 990 1 990 1 990 1 990 0 0 0 0 0 0 0 0 1 990 1 990 1 990 1 990 0 0 0 0 1 382 1 382
Předpokládané
plnění rozpočtu k 31.12.
2019 1 990 1 990 0 0 0 0 1 990 1 990 0 0 1 382
Schválený
rozpočet
2020 24 035 24 035 0 0 0 0 24 035 24 035 0 0 21 000
Střednědobý
výhled rozpočtu
2021 24 100 24 100 0 0 0 0 24 100 24 100 0 0 21 000
Střednědobý
výhled rozpočtu
2022 24 165 24 165 0 0 0 0 24 165 24 165 0 0 21 000

 

Schválený rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020 až 2021 příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jih

IČO Název organizace/rok Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem  Plánovaná výše nákladů na odpisy majetku Plánovaná výše nákladů na mzdy CSSJ
Výnosy Náklady Výsledek hospodaření Výnosy Náklady Výsledek hospodaření Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
08238359 Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace, se sídlem Odborářská 677/72, Ostrava, PSČ 700 30
Schválený rozpočet 2019 1 990 1 990 0 0 0 0 1 990 1 990 0 0 1 382
Střednědobý
výhled rozpočtu
2020 22 435 22 435 0 0 0 0 22 435 22 435 0 0 20 000
Střednědobý
výhled rozpočtu
2021 22 435 22 435 0 0 0 0 22 435 22 435 0 0 20 000

 

Navštivte nás

Název organizace: Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace
Sídlo organizace: Odborářská 677/72, Ostrava-Hrabůvka, 700 30
Zřizovatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Statutární zástupce: Ing. Lucie Blahutová, ředitelka
Tel.: +420 702 260 362
E-mail: lucie.blahutova@cssj.cz
IČ: 8238359
DIČ: CZ08238359
Datová schránka: ui78jb3
Bankovní spojení: číslo účtu: 123-72340207/0100 Komerční banka, a.s.

Ing. Lucie Blahutová
ředitelka
+420 702 260 362
lucie.blahutova@cssj.cz

Mgr. Petr Popek
vedoucí sociálních služeb
+420 702 289 305
petr.popek@cssj.cz

Mgr. Monika Šefránková
sociální pracovnice
+420 725 904 743
monika.sefrankova@cssj.cz